Utvidet garanti - Klokkekongene.no

Utvidet garanti

Vi i Klokkekongene.no tilbyr nå våre kunder muligheten til å kjøpe en utvidet garanti for skade på armbåndsuret som du ikke kan forutse eller forhindre. Den vanlige fremstillingen/ettersendingsgarantien tilbyr vanligvis bare begrenset beskyttelse som dekker material-og produksjonsfeil, for å komplettere dette kan vi tilby på klokkekongene.no en utvidet supplerende garantibeskyttelse.

Hva dekkes av den utvidede garantien?
Den utvidede garantien dekker det ekstraordinære garantibeskyttelse også inneholder:

- Skade på glass, for eksempel knust glass og tungt riper i glasset.

- Merker og støt

- Skadet eller ikke fungerende urverk

- Skade på armbåndet, eiendom, dial, lenker, pins, krone, eller lignende.

- Vannskader og fuktskader (over 5 atm).

- Skader forårsaket av brukerfeil.

- Og en rekke andre skader som kan oppstå.

Hvordan kan jeg stille klokken må repareres?
Hvis uret er brutt, spør umiddelbart vår kundeservice, og vi vil hjelpe deg. Du har med vår utvidede garanti ingen kostnader for reparasjoner hvis en ulykke skulle inntreffe, i tillegg til frakt kostnadene til oss for reparasjon. Vi vil reparere eller erstatte uret med en ny en, avhengig av skaden.

Hva dekker ikke den utvidede garantien?
Skader forårsaket av slitasje, batterier, og batteri erstatninger. Skader som ikke påvirker klokkens funksjonalitet f.eks merkevarer. Den utvidede garantien dekker ikke vannskader på klokker med 5 atm eller mindre, da de ikke er laget for å tåle vann.

Kan jeg kjøpe den utvidede garantien etterpå eller separat?
Den utvidede garantien kan kun kjøpes på det tidspunkt kjøpet og kan ikke kjøpes separat eller i ettertid.

Hvordan kan jeg velge å få den utvidede garantien?
I kassen kan du velge å legge den utvidede garantien i din handlekurven.

Hvor lang er den utvidede garantien?
Den utvidede garantien er gyldig i ett år fra kjøpsdato.

Hva koster det?
Prisen for den utvidede garantien, vil du finne ved kassent, hvor du også kan velge det som et alternativ.

 

Full vilkår og betingelser

1. den utvidede garantien
Utvidet garanti er en tilleggstjeneste (heretter kalt SERVICE) som gjelder for det produktet som er angitt i klokke Kings garantikort og på vegne av kjøperen for ett år fra kjøpsdato. Avtalen inngås mellom kjøper og Klockkungarna Sverige AB ("SHOP) la den opprinnelige kjøperen av produktet, kan SERVICE, etter at melding om eierskifte til butikk, fortsette å gjelde for den nye eieren. SERVICE kan ikke fornyes etter ett år. SERVICE kan ikke kjøpes separat eller i ettertid.

2. Scope
jenesten dekker, med følgende unntak, for skade ved plutselig og uforutsett hendelse på produktet. Dette forutsetter at du har vært forsiktig, ellers er det fare for at kompensasjonen vil bli redusert eller helt fraværende. Vær spesielt oppmerksom på hvordan du lagrer objektet forbundet med bading, dressing, og generelt når du legger inn elementet.

SERVICE erstatter ikke:

Skader forårsaket av slitasje.

Batterier eller batteriskift.

Skade dekket av produktgarantien eller som erstatning kan utbetales i henhold til forbruker eller annen forsikring.

Skade av mindre arter som ikke påvirker brukbarhet, for eksempel riper eller merker.

Skade når varen er overlevert til noen andre enn autoriserte urmakere for reparasjon, foredling, verdivurdering, selge, pantsette eller rengjøring.

Vannskader på klokker med 5 atm eller mindre.

Tap av deg eller andre enn aunktoriserad urmaker gjennom merchandise fått tilgang til å se og åpnet den.

Fuktskader vanntett elementer hvis ikke trykktest eller tetthet vedlikehold gjort.

Tap ved tyveri eller tapt klokke.

3. Aktsomhetsplikt
Element som SERVICE har til hensikt å bli håndtert slik at skader unngås. For eksempel vil filen ikke brukes på steder hvor det er en åpenbar risiko for skade. Inkludert bruks-/installasjonsanvisninger eller lignende skal følges. Dersom aktsomhetsplikten ikke er oppfylt, kan det føre til tap av rett til erstatning eller reparasjon

4. varsling av skade
Ved skade, skal det sendes melding så snart som mulig, men ikke senere enn seks måneder fra det tidspunkt kunden fikk kunnskap om skaden. Melding skal gis til butikken. For å hevde skjema må Klokkekongenes garantibevis vedlegges.

5. utskifting / reparasjon
Erstatning kan ikke overstige kjøpesummen. Kompensasjon vil være tilsvarende produkt eller tjeneste. Dersom reparasjonskostnadene overstiger 90% av den opprinnelige prisen på produktet anses helt skadet. Total skadet produkt erstattes av SHOP med tilsvarende klokke for et beløp opp til kjøpesummen. Refusjoner er betalt. At et samlet tap etter tap justering SERVICE opphører å gjelde. Hvis varen har steget i pris siden kjøpet, eller hvis du velger en dyrere vare, må du betale differansen mellom den nye prisen og kjøpesummen. For de tilfeller der erstatning er lavere, korrigert SERVICE til laveste pris. Erstatningen er ikke forskjellen.

6. egenandeler og utgifter
Det er ingen egenandel eller kostnad i tillegg fraktkostnader til SHOP for kunder som kjøper og benytter SERVICE.

7. generelle bestemmelser
Hvis kjøperen eller noen annen person med krav om erstatning etter en skade forsettlig eller ved grov uaktsomhet feilaktig uttalt, undertrykkes, eller skjult noe relevant for vurderingen av retten til erstatning, ville kompensasjon ellers ha blitt betalt, redusert eller fraværende. SERVICE gjelder ikke for tap eller skade som følge av kjernefysisk reaksjon, krig, fiendtligheter, borgerkrig, revolusjon, opprør eller handlinger av makthaverne som er blitt ulovlig tatt makten eller ødeleggelse av myndighet intervensjon. SERVICE gjelder ikke i tilfelle skade eller tap som følge av statlig inngripen.

8. klage
Misforståelser og forvirring kan oppstå fra skadeundersøkelser. Hvis du ikke er fornøyd med våre krav, kan du be om at saken vurderes på nytt. Din forespørsel om ny vurdering må først og fremst er uthevet skriftlig å handle, adresse som nedenfor. Muligheten finnes også for å sette sin sak på forbrukerrådet eller tingretten.